Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Pomoc wolontariuszy

Komunikat sztabu kryzysowego w Sośnie – 27 sierpnia 2017r., godz. 12.00

Wichura, która wystąpiła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r., wyrządziła ogromne zniszczenia na całym terenie gminy Sośno. Nie było ofiar w ludziach. Około 400 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych, w wyniku czego doszło do zalania mieszkań. Zawierucha uszkodziła, bądź całkowicie zniszczyła, około 760 budynków gospodarczych (stodoły, chlewy, obory, wiaty, magazyny i garaże). Uszkodzeniu uległy również budynki i obiekty gminne. Powyższe dane udało się zebrać na podstawie wizji lokalnych w terenie, które w sobotę i niedzielę (12 i 13 sierpnia) przeprowadzili pracownicy urzędu gminy, sołtysi i radni. Dane te są stale aktualizowane.

Ogromne zniszczenia wystąpiły w lasach, w szczególności w leśnictwach Wąwelno, Komierowo, Dąbrowice i Świdwie. Zniszczeniu uległy drogi. Wyrwane z korzeniami drzewa, rosnące przy drogach powiatowych, uszkodziły pobocza i część nawierzchni dróg. W całym naszym powiecie około 2000 drzew w ciągu dróg powiatowych zostało uszkodzonych, w tym część powalonych. Połamanych zostało wiele słupów energetycznych zarówno wysokiego, średniego jak i niskiego  napięcia. Zerwane zostały przewody elektryczne w ciągu linii energetycznych jak i przyłącza do budynków. W rolnictwie, obok ogromnych strat w budynkach gospodarczych, nawałnica zniszczyła plony na polach. Część zebranego ziarna zamokła lub została zniszczona. Występują jeszcze utrudnienia w łączności telefonicznej. Powalone drzewa i gałęzie powodują spiętrzenie wód na rzece Krówka oraz głównych rowach melioracyjnych, co z kolei skutkuje zalewaniem łąk i gruntów rolnych.

Od soboty (12 sierpnia) od wczesnych godzin rannych pracuje w urzędzie gminy sztab kryzysowy, kierowany przez wójta gminy. Organizuje on wszelkie działania związane z reagowaniem na skutki nawałnicy. Działania skupiły się w pierwszej kolejności nad zapewnieniem dostaw wody i odbioru ścieków oraz dostarczenia energii dla piekarni. Jesteśmy w stałym kontakcie ze sztabem kryzysowym w powiecie, z sołtysami i radnymi. Ponadto w dniach 16 sierpnia (środa) i 18 sierpnia (piątek) w posiedzeniu powiatowego sztabu kryzysowego, który odbył się w Sośnie, uczestniczył Wojewoda Kujawsko-Pomorski Mikołaj Bogdanowicz oraz Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa (w piątek) Tomasz Żuchowski.

Dokonano spisu strat budynków mieszkańców oraz strat w mieniu komunalnym. Na tej podstawie skierowano w teren zespoły robocze pracowników GOPS, które w pierwszej kolejności udają się do najbardziej poszkodowanych. Korzystając ze spisu strat, inspektorzy nadzoru budowlanego rozpoczęli przegląd najbardziej uszkodzonych budynków mieszkalnych. Na bieżąco prowadzona jest informacja dla mieszkańców odwiedzających instytucje gminne. 14 sierpnia (poniedziałek) na spotkaniu z sołtysami, dokonano wymiany informacji i ustaleń na najbliższe dni. Prosi się mieszkańców aby o wszystkich ważnych sprawach dotyczących skutków nawałnicy informowali sołtysów.

Dzięki ofiarnej pracy i determinacji służb ratowniczych Straży Pożarnej zabezpieczono większość dachów na budynkach mieszkalnych. Dla mieszkańców, którzy stracili dach nad głową zorganizowano schronienie w świetlicach wiejskich oraz budynku GS Sośno. W drugiej kolejności zabezpieczono budynki gospodarcze (obory, chlewy). Mieszkańcy również dzielnie usuwali skutki nawałnicy, pomagając sobie wzajemnie, przy zabezpieczaniu budynków, płodów rolnych i pozostałego mienia. Służby zarządu drogowego bardzo sprawnie, wspólnie ze strażakami i mieszkańcami, zabezpieczały przejezdność dróg. Wypełniono gruzem ogromne wyrwy po korzeniach drzew, zabezpieczając bezpieczny przejazd drogami powiatowymi. Z równie ogromnym zaangażowaniem pracują energetycy, którzy sukcesywnie przywracają energię elektryczną do naszych wsi. Odbudowywane są również linie wysokiego napięcia w okolicach Wielowiczka i Zielonki.

Obecnie kończą się prace nad określaniem strat oraz potrzeb rodzin najbardziej poszkodowanych, które ustalają pracownicy GOPS, spisując w terenie skrócone wywiady środowiskowe. Na tej podstawie wydawane są decyzje przyznające pomoc rządową potrzebującym w kwocie do 6 tys. zł. Wydano ok. 420 decyzji w tej sprawie. Wypłaty następują na konta osób poszkodowanych, lub w przypadku braku konta (bądź trudności technicznych), wypłaty poszkodowanym wypłacane są w kasie Banku Spółdzielczego Oddział w Sośnie. Do godz. 15.00 w środę (25 sierpnia) dokonano wypłat dla 424 rodzin na kwotę 1.257.500 zł.

Równolegle dokonywane są w terenie przeglądy uszkodzonych budynków przez inspektorów nadzoru budowlanego, którzy spisują protokoły uszkodzeń, określając jednocześnie procentowy udział szkód w budynkach. Protokoły te będą pomocne przy ubieganiu się o pomoc, w formie zasiłku celowego, na remont uszkodzonego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego (w kwocie do 20 tys. zł i do 100 tys. zł), bądź na odbudowę budynku lub lokalu mieszkalnego (w kwocie do 200 tys. zł). Pomoc taka udzielana będzie na wniosek poszkodowanej rodziny. Druki wniosków o taką pomoc będą dostępne w GOPS w Sośnie. Również po oszacowaniu szkód w budynkach gospodarczych, w szczególności inwentarskich, które służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny, będzie możliwość ubiegania sią o pomoc finansową w ich odbudowie do kwoty 100 tys. zł. Pomoc finansowa na remonty i odbudowę budynków planowana jest we wrześniu.

Od piątku (18 sierpnia) funkcjonuje w Domu Kultury w Sośnie punkt pomocowy dla mieszkańców gminy, którzy ucierpieli w wyniku nawałnicy. Wolontariusze wraz z pracownikami Domu Kultury i Biblioteki, organizują pomoc dla mieszkańców, zbierając m.in. informacje o potrzebach i ofertach pomocy dla potrzebujących. Prosi się darczyńców aby przed dostarczeniem pomocy koniecznie kontaktowali się z Domem Kultury w celu sprecyzowania potrzeb. Obecnie zbierane są materiały budowlane, głównie pokrycia dachów, cement, bloczki betonu komórkowego, gwoździe, wkręty itp.

Samorządy z całego kraju oferują Gminie Sośno pomoc finansową i rzeczową w remontach infrastruktury komunalnej. Także PGNiG SA zaoferowało pomoc Gminie Sośno w materiałach budowlanych (farba, gładź szpachlowa, papa termozgrzewalna). Na podstawie danych z GOPS (wywiady środowiskowe) pomoc trafi do potrzebujących środowisk, w których doszło do uszkodzeń budynków mieszkalnych. Informacje o odbiorze materiałów budowlanych przekazane będą za pośrednictwem sołtysów. Obecnie czekamy na dostarczenie reszty oferowanych materiałów.

Od czwartku (17 sierpnia) na terenie naszej gminy pracują żołnierze, którzy na zlecenie energetyków oczyszczali z powalonych drzew pasy terenu dla odbudowy linii średniego napięcia. Również żołnierze pomogą udrożnić rzekę Krówka oraz główne rowy melioracyjne administrowane przez Gminną Spółkę Wodną w Sośnie. Biorą udział przy rozbiórce i zabezpieczaniu budynków, w przypadku których inspektorzy nadzoru budowlanego wydali zakaz użytkowania.

Grupy harcerzy i wolontariuszy są kierowane do potrzebujących mieszkańców, którzy zgłosili potrzebę pomocy w uporządkowaniu nieruchomości.

Od soboty (19 sierpnia), na głównym rowie melioracyjnym w Przepałkowie, Olszewce i Obodowie, grupa wolontariuszy – pilarzy zgłosiła się do pomocy Gminnej Spółki Wodnej, gdzie udrażniała przepływ wody. Przedstawiciele tej grupy pomagali także przy zabezpieczeniu dużej obory w Borówkach.

Przedstawiciele energetyki ostrzegają przed zbliżaniem się do urwanych linii energetycznych, ponieważ podczas trwających prac przyłączeniowych może dojść do porażenia. Takie przypadki zgłaszać na tel. alarmowy 991.

Rozpoczęła się procedura przyjmowania wniosków o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanymi nawałnicą burzową. Formularze wniosków dla rolników są dostępne w urzędzie gminy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno: gm-sosno.rbip.mojregion.info.

 Sośno, 27 sierpnia 2017 r., godz. 12.00