Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Komunikat gminnego zespołu zarządzania kryzysowego

Informujemy, że dobiega końca pierwsza faza pomocy finansowej, w formie dotacji celowej do 6 tys. zł, dla poszkodowanych w nawałnicy, która wystąpiła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017r. Do dnia 30 sierpnia br. wydano 555 decyzji udzielenia pomocy finansowej na kwotę 1.259.500 zł, dla poszkodowanych mieszkańców naszej gminy.

We wrześniu rusza przygotowywanie pomocy finansowej, również w formie dotacji celowej, na remont i odbudowę budynków mieszkalnych, w których w dniu nawałnicy prowadzone było gospodarstwo domowe. Pomoc przewidziana jest również na remont i odbudowę budynków inwentarskich (gospodarczych) służących zaspokojeniu niezbędnych potrzeb bytowych rodziny.

W tym celu Wojewoda Kujawsko – Pomorski w dniu 4 września (poniedziałek) organizuje spotkanie z przedstawicielami gmin poszkodowanych w nawałnicy, by omówić szczegółowe zasady przyznawania pomocy rządowej. Prosimy o zrozumienie mieszkańców, którzy zarzucają setkami pytań pracowników służb gminnych, że rozstrzygnięcie o przyznaniu pomocy finansowej, w tym o jej wysokości, może nastąpić dopiero po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w oparciu o aktualne zasady przyznania takiej pomocy.

Ponadto informuje się, że służby gminne, przy wsparciu sołtysów i radnych, zajmują się dystrybucją przekazanych materiałów budowlanych. W dniach 31 sierpnia i 1 września wydawano papę przeznaczoną na zabezpieczenie budynków mieszkalnych wg zapotrzebowania sporządzonego przez sołtysów. Również poinformujemy niebawem mieszkańców, za pośrednictwem sołtysów, o wydawaniu farby emulsyjnej oraz gładzi szpachlowej przeznaczonych na remont budynków i lokali mieszkalnych. Wielkość przydziału tych materiałów, dla poszczególnych gospodarstw domowych, zostanie zweryfikowana na podstawie dokumentacji z Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ze względu na ogrom pracy związanej z likwidacją skutków nawałnicy, a także realizacją zadań bieżących gminy, wyjaśniamy, że nie mamy możliwości czasowych szczegółowej weryfikacji zgłaszanych potrzeb powszechnej pomocy, dlatego też bardzo prosimy mieszkańców o podawanie sołtysom rzeczywistych potrzeb zaopatrzenia w materiały budowlane. Na tej podstawie tworzone będą nadal listy przydziału materiałów budowlanych, które mogą być dostarczane przez darczyńców.

Równolegle z pomocą dla mieszkańców dostarczana jest pomoc finansowa dla gminy, która płynie od innych samorządów z terenu kraju, a także od osób prywatnych. Pomoc ta, deponowana na rachunku gminnym, wykorzystywana jest do remontów obiektów komunalnych gminy – będących własnością wszystkich jej mieszkańców. Są to budynki i obiekty szkolne, urzędu gminy, zakładu gospodarki komunalnej a także drogi gminne. W ramach możliwości organizacyjnych i finansowych będziemy je wspólnie remontowali.

Od poniedziałku (4 września 2017r.) rusza w teren komisja ds. szacowania strat w rolnictwie, która będzie przyjmowała wnioski od rolników i dokona ich wstępnej weryfikacji. Harmonogram wizyt komisji w poszczególnych sołectwach zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Sośno w zakładce „Ogłoszenia – kryzys”.

Nadal prosimy mieszkańców aby o wszystkich ważnych sprawach informowali służby gminne za pośrednictwem sołtysów. Powoduje to, że sołtys jest dobrze zaznajomiony z sytuacją w swoim sołectwie ale również pracownicy służb gminnych nie są zarzucani jednocześnie ogromem pytań i problemów. Gminny zespół zarządzania kryzysowego, wraz z pozostałymi pracownikami służb gminnych, zajmuje się priorytetami związanymi z likwidacją skutków nawałnicy na skalę gminną, zbierając od sołtysów i pracowników gminnych zbiorcze informacje z terenu. Priorytetem jest obecnie zaradzenie sytuacji wielu mieszkańców, u których stwierdzono zakaz użytkowania budynków mieszkalnych.

Sośno, 02.09.2017 g. 12:30


Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych