16 kwietnia 2018 r. Wójt zaprosił na spotkanie przedstawicieli Sośnieńskiego Parku Wiatrowego Sp. z o. o. w celu rozeznania zamierzeń dotyczących ewentualnej inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sośno.

UWAGA

MIESZKAŃCY GMINY SOŚNO

Zakład Gospodarki Komunalnej w Sośnie informuje, iż odwołuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych