W poniedziałek dnia 25.06.2018 r. o godz. 10:00 z inicjatywy Wójta Gminy Sośno w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbędzie się spotkanie zainteresowanych rolników z zarządem Gminnej Spółki Wodnej w Sośnie, na które serdecznie zapraszamy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

UWAGA! SZKOLENIE DLA OSÓB ZAINTERESOWANYCH PODJĘCIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I UZYSKANIEM PREMII NA TEN CEL W WYSOKOŚCI 60.000,00 ZŁ.

Tematem kolejnego już spotkania z sołtysami (05.06.18) była wymiana informacji o najważniejszych sprawach w poszczególnych  sołectwach  oraz w gminie.

Obszar: województwo kujawsko-pomorskie
Ważność: od 2018-06-02 14:00:00 do 2018-06-02 24:00:00

Wójt Gminy Sośno zaprasza do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno.

Szczegóły i Karta konsultacji do pobrania na stronie: sosno.pl - konsultacje LPR

Wczoraj, 28 maja 2018 r., Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński uczestniczył w posiedzeniu Sejmiku Województwa Podkarpackiego.