Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie zwraca się z apelem do wszystkich mieszkańców, ludzi dobrej woli o zbiórkę dla pogorzelców ze wsi Dziedno, gm. Sośno.

Prace społecznie użyteczne, jak sama nazwa wskazuje, powinny przynosić wymierne, użyteczne skutki. Zazwyczaj prace te polegają na wykonywaniu czynności porządkowych na terenie sołectwa. Mają one na celu dbanie o estetykę wsi oraz urządzeń użyteczności publicznej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina, iż zgodnie z wydanymi decyzjami przyznającymi zasiłki celowe na remont lub odbudowę budynków mieszkalnych lub gospodarczych zniszczonych na skutek nawałnicy z dnia 11.08.2017 r zbliża się termin rozliczenia uzyskanych zasiłków wskazany na datę 30.06.2018.

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Świadczenie wychowawcze w ramach Programu Rodzina 500 plus mogą otrzymać rodzice oraz opiekunowie dzieci do ukończenia przez nie 18 roku życia. Program wszedł w życie 1 kwietnia 2016 r. Do tej pory skorzystało z niego 814 dzieci z naszej gminy.

Punkt Konsultacyjny

ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przemocy w Rodzinie  

działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

w Sośnie 

14 marca w Gminnym Domu Kultury w Sośnie odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci w ramach realizacji projektu „Rodzina w Centrum”.