Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie dot. podwyższenia  zasiłku pielęgnacyjnego dla osób niepełnosprawnych. Wyższe będą też świadczenia dla opiekunów osób niepełnosprawnych, które nie były podnoszone od momentu ich wprowadzenia.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że wnioski o świadczenia wychowawcze 500+, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy można pobierać i składać od 1 SIERPNIA 2018 r. (elektroniczne wnioski można składać od 1 lipca 2018 r.)

Psycholog

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie informuje, że w dniu 24.08.2018 r. w godzinach od 12:00 do 15:00, w siedzibie tutejszego Ośrodka przyjmował będzie nieodpłatnie psycholog.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie poszukuje rehabilitanta, który chciałby podjąć się realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w zakresie rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka w jednym z naszych środowisk przez 10 godzin miesięcznie?

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie dziękuje wszystkim osobom, które odpowiedziały na nasz apel i pomogły pogorzelcom ze wsi Dziedno w gm. Sośno.

Logo ośrodka pomocy społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sośnie przypomina o terminowym i systematycznym dostarczaniu faktur lub rachunków imiennych rozliczających zasiłki celowe przyznane w związku z nawałnicą z dnia 11 sierpnia 2017 r.