26 maja 2018 r przeszła przez teren północny gminy  burza z gradobiciem, gdzie grad wyrządził największe szkody w sołectwach: Sośno, Rogalin, Płosków, Wielowiczek, Wielowicz, Szynwałd, Zielonka oraz Dziedno. W związku z powyższym został wysłany wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji w celu oszacowania strat. 

Grad

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.

Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Załączamy list prezesa KRUS do rolników i dzieci z dnia 25 maja 2018 roku.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Stowarzyszenie Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje o ufundowaniu stypendiów dla studentów I roku na kierunki:

Ogrodnictwo, Architektura krajobrazu i Medycyna roślin. Szczegóły na plakacie.

W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa publikuje instrukcję tej procedury.