Termin składana wniosków o dopłaty został wydłużony. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie upoważniające państwa członkowskie UE do przedłużenia w 2018 r. terminu składania wniosków o przyznaniepłatności do 15 czerwca 2018.
Krajowe rozporządzenie przedłużające termin składania wniosków do ARiMR do 15 czerwca br. podpisał dzisiaj minister rolnictwa i rozwoju wsi Krzysztof Jurgiel. Zostało ono już skierowane do publikacji - czytamy na stronie internetowej ministerstwa rolnictwa.

 

Obowiązujące od dnia 18 maja 2018 r. znowelizowane przepisy w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników oraz ubezpieczenia zdrowotnego wprowadziły obowiązek zgłoszenia przez rolnika do ubezpieczeń w KRUS pomocników, z którymi rolnik zawarł umowę o pomocy przy zbiorach.

Szanowni Rolnicy,

w roku bieżącym, według nowo obowiązujących przepisów unijnych, o dopłaty bezpośrednie można ubiegać się wyłącznie poprzez złożenie wniosku za pomocą Internetu.

Aby ułatwić jego złożenie, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa stworzyła specjalnie przeznaczoną do tego aplikację - eWniosekPIus. Taka forma przygotowania wniosku o fundusze pozwoli na szybsze rozpatrzenie wniosków, a rolnik na bieżąco jest informowany o ewentualnych błędach podczas wypełniania dokumentacji on-line.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. ujemne skutki przezimowania informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Komunikat Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W ślad za Komunikatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Umowa-i-ubezpieczenie-dla-pracownikow-sezonowych

W dniu 30 kwietnia 2018 r. upływa ustawowy termin składania w urzędach skarbowych zeznań podatkowych.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w zdecydowanej większości przypadków (88%) rozliczyła podatek dochodowy emerytów i rencistów za rok 2017 i przekazała tym świadczeniobiorcom oraz właściwym urzędom skarbowym formularz PIT-40A - roczne obliczenie podatku od pobieranych w 2017 r. emerytur i rent.