Logo Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Załączamy list prezesa KRUS do rolników i dzieci z dnia 25 maja 2018 roku.

Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Stowarzyszenie Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu informuje o ufundowaniu stypendiów dla studentów I roku na kierunki:

Ogrodnictwo, Architektura krajobrazu i Medycyna roślin. Szczegóły na plakacie.

W związku z licznymi pytaniami o sposób przesyłania dokumentów do KRUS za pomocą skrzynki podawczej ePUAP Kasa publikuje instrukcję tej procedury.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przypomina o zbliżającym się terminie na złożenie w Kasie zaświadczenia albo oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 kwietnia 2018r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U. z 2018r., poz. 827) ulega zmianie wysokość jednorazowego odszkodowania.

Spotkania w sołectwach odnośnie odbioru wniosków dotyczących wymarznięcia upraw rolnych odbywać się będą w środę 16 maja 2018 roku