Od dnia 1 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Przepisy te wprowadziły zmiany w zakresie kwoty wolnej od potrąceń i egzekucji.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Oddział w Tucholi informuje o zagrożeniu upraw roślin - dotyczący owocówki jabłkóweczki – II pokolenie.

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. suszy że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

26 maja 2018 r przeszła przez teren północny gminy  burza z gradobiciem, gdzie grad wyrządził największe szkody w sołectwach: Sośno, Rogalin, Płosków, Wielowiczek, Wielowicz, Szynwałd, Zielonka oraz Dziedno. W związku z powyższym został wysłany wniosek do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o powołanie komisji w celu oszacowania strat. 

Grad

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. gradu informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że  od  1 czerwca 2018 r. zmieniają się kwoty przychodów decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych.