Więcej informacji o grupie po kliknięciu w grafikę poniżej:

logo Aktywni Wielowicz 370

Pełna nazwa stowarzyszenia /organizacji

Adres siedziby

Imię i nazwisko prezesa/ przewodniczącego

Data utworzenia/zarejestr.

Nr wpisu do KRSu

 

Nieformalna Grupa Inicjatywna

„AKTYWNI WIELOWICZ”

 

Wielowicz

89-412 Sośno

Józef Niewczas

Wielowicz 31

15.03.2015