Rada Gminy Sośno obradowała na kolejnej sesji, której głównym tematem były sprawy dotyczące ogólnego stanu rolnictwa w Gminie Sośno;

Dzisiaj, 30 maja 2018 r., Rada Gminy Sośno jednogłośnie uchwaliła absolutorium dla Wójta Gminy Sośno Leszka Stroińskiego.

W dniu dzisiejszym w Gminnym Domu Kultury odbyły się XXXVI obrady sesji Rady Gminy Sośno.