„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 12 lutego 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00169-6935-UM0210342/17, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.326.460.2017, na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku”. Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

Celem planowanej do realizacji operacji jest pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców Toninka poprzez przebudowę i rozbudowę wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku.

Wysokość przyznanego dofinansowania to 42 398,00 zł. Całkowity koszt realizacji operacji: 81 959,16 zł.

Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie: Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zakończenie realizacji planowane jest na 30 czerwca 2018 r.