Ustalone zostały terminy kolejnych spotkań komisji stałych Rady Gminy, których tematem będzie analizowanie materiałów sesyjnych oraz zaopiniowanie projektów uchwał przygotowywanych pod obrady najbliższej sesji (26.04.2018):

-18 kwietnia br. od godz. 8:00 obradować będzie Komisja Finansów, Planowania Budżetu i Spraw Socjalnych,  natomiast od godz. 12:00 Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu;

-20 kwietnia br. od godz. 9:00 obradować będzie Komisja Rolnictwa, Bezpieczeństwa i Ochrony Przeciwpożarowej;

-23 kwietnia br. od godz. 9:00 obradować będzie Komisja Rewizyjna.