Drukuj
Odsłony: 593

W związku z wystąpieniem na terenie Gminy Sośno niekorzystnego zjawiska atmosferycznego tj. ujemne skutki przezimowania informuję, że poszkodowani producenci rolni mogą składać wnioski  o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi.

Formularz wniosku o oszacowanie szkód w gospodarstwach powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępny jest w siedzibie Urzędu Gminy, pok.nr 27 oraz u sołtysów oraz w załączniku.

Wypełnione wnioski odbierane w sołectwach według harmonogramu spotkań. Do dnia 11 maja należy wypełnić wnioski, od tego dnia kolejno odbywać się będą spotkania sołtysów i wnioskodawców w obecności komisji ds. szacowania szkód w rolnictwie.

Do wglądu komisji przygotować protokoły oszacowania strat przez firmę  ubezpieczeniową, faktury zakupu materiału siewnego oraz kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 r.

Wójt Gminy Sośno