Spotkania w sołectwach odnośnie odbioru wniosków dotyczących wymarznięcia upraw rolnych odbywać się będą w środę 16 maja 2018 roku

według poniższej kolejności:

 

Sołectwo

Miejsce

Godzina

Wielowicz

Roztoki

Szynwałd

Płosków

Wielowiczek

Świetlica w Wielowiczu

8:00 – 9:00

Przepałkowo

Olszewka

U sołtysa sołectwa Przepełkowo

9:00 – 9:45

Dziedno

U sołtysa sołectwa Dziedno

10:00

Dębiny

Obodowo

Świetlica w Dębinach

11:00

Zielonka

U sołtysa sołectwa Zielonka

11:30

Sośno

Urząd Gminy Sośno

12:00

Toninek

Tonin

Świetlica w Toninku

13:00

Wąwelno

Mierucin

Tuszkowo

Jaszkowo

Świetlica w Wąwelnie

14:00

Skoraczewo

Sitno

Świetlica w Skoraczewie

15:00

Rogalin

Świetlica w Rogalinie

16:00