INFORMACJA

Na podstawie art.61ust.1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz.1875 z późn.zm.), w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na wykonywanie zadań publicznych w 2018r w zakresie integracji społecznej oraz w zakresie integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 Wójt Gminy Sośno informuje,

że po przeprowadzonym postępowaniu konkursowym realizację zadań dotyczących:

1) zorganizowania rodzinnego festynu sportowo-rekreacyjnego z okazji dnia dziecka – powierza się Stowarzyszeniu Mieszkańców Sitna „LACUS”; na realizację tego zadania przydziela się zaplanowaną w tegorocznym budżecie gminy dotację w wysokości 500,-zł;

2) zorganizowanie spotkań dla dzieci w okresie wakacyjnym – powierza się Stowarzyszeniu Miłośników Wąwelna „TILIA”; na realizację tego zadania przydziela się dotację w wysokości 2.000,-zł;

3) zorganizowanie spotkań integracyjnych kobiet – powierza się Stowarzyszeniu Kobiet „SERCA WSI” w Sośnie; na realizację tego zadania przydziela się dotację w wysokości 2.000,-zł.

4) zorganizowanie cyklicznych spotkań integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych – powierza się Stowarzyszeniu na Rzecz Gminy Sośno „SOSNA”; na realizację tego zadania przydziela się dotację w wysokości 2.000,-zł.

5) Na zorganizowanie spotkania integracyjnego dla osób niewidzących i słabowidzących – nie wpłynęła żadna oferta.