Widok na zbiorniki i budynek techniczny oczyszczalni ścieków w Wąwelnie

Dobiegła końca modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą robót budowlanych była firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15.

Zdjęcie - Podpisywanie odbioru

W dniu dzisiejszym, 31 października 2019 r. dokonano ostatecznego odbioru technicznego robót wykonanych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las)”. Podpisano stosowny protokół końcowy robót drogowych.

Zdjęcie z placu budowy

Dobiega końca modernizacja oczyszczalni ścieków w Wąwelnie realizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie”. Wykonawcą robót budowlanych jest firma HUSAR Budownictwo Inżynieryjne S.A. z siedzibą we Włocławku, przy ul. Płockiej 15. Zakończenie realizacji zadania planowane jest na 28 października 2019 r.

Dnia 19 września w gabinecie starosty sępoleńskiego odbyło się uroczyste podpisanie umowy pomiędzy Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim a firmą Redon Nakło Sp. z o.o.

W dniu dzisiejszym (08.08.2019 r.) rozpoczęto przebudowę drogi relacji Sośno – Wąwelno. Droga w kierunku Wąwelna zostanie zamknięta od 15.08.2019 r. do 15.10.2019 r.

Podpis protokołu przekazania wykonawcy

W dniu dzisiejszym, 24 lipca 2019 r., podpisano protokół przekazania wykonawcy terenu robót budowlanych związanych z przebudową drogi relacji Sośno - Wąwelno. Wykonawcą będzie firma COLAS Polska Sp. z o. o. z Polędzia.

Przebudowana zostanie droga powiatowa nr 1140C relacji Sośno – Wąwelno – Mrocza (Las) na dwóch odcinkach: od km 0+131 do km 1+687 oraz od km 4+934 do km 6+466.