Dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nareszcie kończą się żmudne prace związane z przygotowaniem dokumentacji przebudowy dróg. Prace rozpoczęły się zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych.

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).

Nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności - ruszył marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej. Uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie budowy 42 ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przedstawicielom samorządów lokalnych odbyło się 17 września w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 12 września 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy  na realizację operacji pn. „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”.

Wójt Gminy Sośno informuje, że z uwagi na rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej relacji Rogalin- Dębowiec  wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu kołowym.