Tabliczka informująca o otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 10216000 zł. W tle powstający budynek i godło RP

Gmina Sośno otrzymała z drugiej edycji konkursu Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład dofinansowanie do trzech inwestycji na łączną kwotę 10,216 mln zł.

Logo Programu rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 27 maja 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00112.65170-UM0210095/21, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.28.2058.2021, na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie”.

Logo Programu rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 17 marca 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 01288-6935-UM0212064/21, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.226.1941.2021, na realizację operacji pn. „Budowa placów zabaw w miejscowościach Przepałkowo, Dziedno, Skoraczewo i Tuszkowo”.

Wicestarosta sępoleński, wójt Gminy Sośno, poseł Ewa Kozanecka i starosta sępoleński podczas odbioru promes

W środę 3 listopada Gmina Sośno otrzymała rządową promesę w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” na łączną kwotę dofinansowania 1 784 800,00 zł na realizację trzech zadań:

Biały napis Program Inwestycji Strategicznych Polski Ład, granatowe tło z flagą Polski

Gmin Sośno otrzymała z Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład dofinansowanie do trzech inwestycji.

Ulica Cicha po remoncie

Zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa ogólnodostępnej wewnętrznej drogi gminnej (ul.Cicha) w m. Sośno”.