Konferencja prasowa dotycząca nowo nabytego autobusu marki Iveco oraz busa marki Mercedes

W dniu wczorajszym odbyła się konferencja prasowa dotycząca nowo nabytego autobusu marki Iveco zakupionego z dofinansowaniem rządowym w ramach Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład” oraz busa marki Mercedes ze środków konkursu „Rosnąca odporność”.

Poseł na sejm RP Pani Ewa Kozanecka oraz Wójt Gminy Sośno trzymający tablicę informacyjną z kwotą otrzymanej promesy

15 lipca w Ośrodku Kultury w Pakości, Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński otrzymał z rąk poseł na sejm RP Pani Ewy Kozaneckiej promesę w ramach Programu Inwestycji Strategicznych – edycji trzeciej PGR.

Uśmiechnięci Wójt, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz wykonawca gotowi do działania trzymający przed sobą dłonie jedna na drugiej

W dniu 8 lipca 2022 r. została podpisana umowa z Wykonawcą zadania pn. Przebudowa drogi gminnej DG 020316C (ulicy Wodnej w m. Sośno) na odcinku o długości 0,211 km zlokalizowanym pomiędzy km 0+003, a km 0+214 jej przebiegu.

Tabliczka informująca o otrzymanym dofinansowaniu w wysokości 10216000 zł. W tle powstający budynek i godło RP

Gmina Sośno otrzymała z drugiej edycji konkursu Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład dofinansowanie do trzech inwestycji na łączną kwotę 10,216 mln zł.

Logo Programu rozwoju obszarów wiejskich

W dniu 27 maja 2022 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko–Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Honorata Warmbier – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00112.65170-UM0210095/21, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-W.052.17.28.2058.2021, na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Jaszkowie”.

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Rozbudowa i przebudowa remizy OSP wraz ze zmianą sposobu użytkowania na świetlicę wiejską w Wąwelnie, gmina Sośno.