Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno – etap I i II

Do 31 marca 2018 r. potrwa realizacja przedsięwzięcia obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno – etap I.

W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia unieszkodliwieniu poddane zostanie ok. 58 015,20 m2 (1 160,304 ton) płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich pochodzących z budynków mieszkalnych i gospodarczych z terenu Gminy Sośno. Mieszkańcy gminy Sośno, którzy złożyli w Urzędzie Gminy stosowny wniosek, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia na terenie nieruchomości będących ich własnością. Dodatkowo osoby, które we własnym zakresie zdemontowały, zabezpieczyły przed pyleniem oraz złożyły w miejscu pozwalającym na załadunek na pojazd ciężarowy pokrycia dachowe zawierające azbest z budynków, otrzymają ryczałt w wysokości 300 zł/Mg.

Do dnia 28 lutego 2018 r. trwał nabór wniosków mieszkańców Gminy Sośno, którzy zainteresowani są realizacją przedsięwzięcia obejmującego demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno – etap II, oraz których budynki nie uległy uszkodzeniu w wyniku nawałnicy, ale zamierzają realizować w 2018 r. na swych nieruchomościach przedsięwzięcia związane z wymianą pokryć dachowych zawierając azbest. Mieszkańcy gminy Sośno, którzy złożyli w Urzędzie Gminy stosowny wniosek, nie ponoszą żadnych kosztów związanych z realizacją tego przedsięwzięcia na terenie nieruchomości będących ich własnością. W wyniku realizacji tego przedsięwzięcia unieszkodliwieniu poddane zostanie ok. 23 584,50 m2 (448,11 ton) płyt azbestowo - cementowych falistych i płaskich.

Dofinansowanie w ramach powyższych przedsięwzięć realizowane będzie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Iwona Sikorska