Dnia 6 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w obecności parlamentarzystów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Komendanta Głównego PSP, wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński wręczył promesę na remonty dróg po nawałnicy.

Gmina Sośno otrzymała kwotę 2,3 mln zł na przebudowę dwóch dróg gminnych w miejscowości Przepałkowo i Rogalin. Jest to 80% kosztów związanych z tym przedsięwzięciem. Pozostałą kwotę ok. 560 tys. zł gmina musi zabezpieczyć w budżecie. Jeżeli chodzi o Przepałkowo to remont obejmuje odcinek od drogi krajowej w kierunku hydroforni o długości ok 1 km, natomiast w Rogalinie ok. 1,9 km na odcinku Rogalin - Dębowiec do skrzyżowania z drogą powiatową w kierunku Wąwelna.