W dniu 12 września 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy  na realizację operacji pn. „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”.

Celem operacji jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W ramach realizacji przedsięwzięcia dla Gminnego Domu Kultury w Sośnie zakupione zostanie m.in. nagłośnienie, mikrofony, oświetlenie sceny, aparat fotograficzny, wyposażenie sceny, gabloty i ścianki ekspozycyjne, sprzęt kuchenny (m.in. piec konwekcyjno – parowy, samoobsługowy ekspres przelewowy do kawy), sprzęt czyszczący (szorowarka z odkurzaczem).

Wysokość przyznanego dofinansowania to 202 943,00 zł.

Operacja współfinansowana jest w 63,63 % kosztów kwalifikowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji przedsięwzięcia planowane jest na 30 czerwca 2019 r.