Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).

Zgodnie z regulaminem funkcjonowania targowiska, będzie ono czynne w środy, w godzinach od 6:00 do 14:00 (dopuszcza się handel na targowisku w inne dni tygodnia, w zależności od potrzeb). Targowisko jest obiektem całorocznym. Powierzchnia handlowa targowiska podzielona została ze względu na asortyment sprzedawanych towarów:

- powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona dla rolników pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych - 4 stanowiska oznaczone napisem „Sprzedaż produktów rolno – spożywczych”;

- powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego – 1 stanowisko oznaczone napisem „Sprzedaż produktów rolno-spożywczych wyprodukowanych w systemie rolnictwa ekologicznego”;

- powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż lokalnych produktów - 1 stanowisko oznaczone napisem „Promocja lokalnych produktów”;

- powierzchnia handlowa targowiska przeznaczona pod sprzedaż pozostałych towarów – 3 stanowiska.

Prowadzenie działalności handlowej na powierzchni przeznaczonej na wystawianie towarów podlega opłacie targowej.

Wójt Gminy Sośno informuje, że w 2019 roku obowiązywać będą następujące stawki opłaty targowej:

Za każdy dzień sprzedaży:

a. z ręki, koszy i skrzynek (drobna sprzedaż warzyw, owoców, sadzonek, jaj, itp.) – 5,00 zł.

b. ze stoisk i wozów konnych – 15,00 zł.

c. z pojazdów samochodowych i przyczep – 25,00 zł.

Opłatę pobiera upoważniony inkasent gminny - sołtys. Opłaty targowej można dokonać również na rachunek bankowy Gminy Sośno ze wskazaniem dnia handlu, którego opłata dotyczy.

Obowiązek podatkowy z tytułu opłaty targowej powstaje z chwilą przystąpienia do sprzedaży na terenie gminy Sośno.