1 czerwca oddano do użytku publicznego salę wiejską w Dziednie. Jest to pierwsza w historii Gminy Sośno sala wybudowana od podstaw.

Otwarcie zaakcentowano symbolicznym przecięciem wstęgi przez Wójta Gminy Sośno - Leszka Stroińskiego, Przewodniczącą Rady Gminy Sośno - Krystynę Wąsik oraz Sołtysa Sołectwa Dziedno - Ryszarda Badzińskiego. Oficjalnemu otwarciu towarzyszył festyn z okazji Dnia Dziecka a organizatorzy zadbali o atrakcje dla wszystkich zgromadzonych grup wiekowych.