W dniu 31 stycznia 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr WP-II-B.433.4.31.2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).

Dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nareszcie kończą się żmudne prace związane z przygotowaniem dokumentacji przebudowy dróg. Prace rozpoczęły się zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych.

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).

Nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności - ruszył marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej. Uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie budowy 42 ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przedstawicielom samorządów lokalnych odbyło się 17 września w Urzędzie Marszałkowskim.