Gmina Sośno w bieżącym roku budować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sośnie.

W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na sporządzenie dokumentacji projektowych dla przebudowy ok. 1 km gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka w technologii bitumicznej, dla przebudowy ok. 1km gminnej drogi w miejscowości Przepałkowo, oraz ok. 2 km drogi gminnej relacji Sośno-Rogalin również w technologii nawierzchni bitumicznej.

Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych przez nawałnicę w sierpniu 2017 roku na terenie Gminy Sośno – etap I i II

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 16 listopada 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00014-65171-UM0200002/17 na realizację operacji pn. „Budowa targowiska „Mój Rynek” w Gminie Sośno”.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 6 lipca 2017 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00050-65150-UM0200050/17 na realizację operacji pn. „Budowa sieci wodociągowych oraz przydomowej oczyszczalni ścieków”. Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.