Ponad osiem miesięcy temu w wyniku nawałnicy burzowej uszkodzonych zostało wiele budynków mieszkalnych oraz gospodarczych.

Dnia 6 kwietnia 2018 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy w obecności parlamentarzystów, Wojewody Kujawsko-Pomorskiego oraz Komendanta Głównego PSP, wiceminister MSWiA Pan Jarosław Zieliński wręczył promesę na remonty dróg po nawałnicy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 12 lutego 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00169-6935-UM0210342/17, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.326.460.2017, na realizację operacji pn. „Przebudowa i rozbudowa wraz z ociepleniem części budynku będącego świetlicą wiejską w Toninku”. Ze strony Województwa Kujawsko – Pomorskiego, umowę podpisał: Dariusz Kurzawa – Wicemarszałek Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniu 12 lutego 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy Nr 00170-6935-UM0210344/17, zarejestrowaną w rejestrze UM pod nr WS-I-L.052.8.328.461.2017, na realizację operacji pn. „Budowa ogólnodostępnej siłowni plenerowej i wiaty rekreacyjnej w miejscowości Sitno oraz placów zabaw w miejscowościach Dziedno i Jaszkowo”.

Gmina Sośno w bieżącym roku budować będzie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Sośnie.

W tegorocznym budżecie zabezpieczone zostały środki na sporządzenie dokumentacji projektowych dla przebudowy ok. 1 km gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zielonka w technologii bitumicznej, dla przebudowy ok. 1km gminnej drogi w miejscowości Przepałkowo, oraz ok. 2 km drogi gminnej relacji Sośno-Rogalin również w technologii nawierzchni bitumicznej.