Nowe boiska, siłownie zewnętrzne i strefy aktywności - ruszył marszałkowski program rozwoju małej infrastruktury sportowej. Uroczyste wręczenie umów o dofinansowanie budowy 42 ogólnodostępnych obiektów sportowo-rekreacyjnych przedstawicielom samorządów lokalnych odbyło się 17 września w Urzędzie Marszałkowskim.

W dniu 12 września 2018 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko – Pomorskiego w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno oraz Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy Sośno, podpisali umowę o przyznaniu pomocy  na realizację operacji pn. „Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sośnie”.

Wójt Gminy Sośno informuje, że z uwagi na rozpoczęcie przebudowy drogi gminnej relacji Rogalin- Dębowiec  wystąpią znaczne utrudnienia w ruchu kołowym.

Gmina sukcesywnie zwiększa zasób nieruchomości w postaci mieszkań komunalnych. Kolejnym lokalem , w którym przeprowadzono remont jest mieszkanie w Tuszkowie, które w niedalekiej przyszłości zostanie przekazane kolejnym potrzebującym rodzinom.

W dniu 18 kwietnia 2018 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr PSZOK.3/2018

Wichura, która wystąpiła w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 r., wyrządziła ogromne zniszczenia na całym terenie gminy Sośno. Około 500 budynków mieszkalnych zostało uszkodzonych. Zawierucha uszkodziła, bądź całkowicie zniszczyła, ponad 800 budynków gospodarczych.