Działalność na preferencyjnych warunkach w Pomorskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna umożliwia prowadzenie działalności gospodarczej na preferencyjnych warunkach. Przedsiębiorcy mogą korzystać z pomocy publicznej w formie zwolnienia z podatku dochodowego (PIT lub CIT) zarówno dla istniejących przedsiębiorstw jak i nowych projektów.

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Toruniu, Leszek Stroiński – Wójt Gminy Sośno i Elżbieta Romot – Skarbnik Gminy, podpisali Umowę nr WP-II-B.433.4.31.2018 na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wąwelnie, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 4.

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).

Dofinansowanie na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Nareszcie kończą się żmudne prace związane z przygotowaniem dokumentacji przebudowy dróg. Prace rozpoczęły się zarówno na drogach gminnych jak i powiatowych.

Dobiegły końca roboty budowlane związane z budową targowiska „Mój Rynek” w Sośnie. Zrealizowana inwestycja przyczyniła się do uporządkowania i zagospodarowania terenu przy Gminnym Domu Kultury (utwardzony plac, parking, wiata, toaleta).