Wójt Gminy Sośno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż Lokalu użytkowego nr 2 o pow. 37,44 m2 położonego w budynku mieszkalno-użytkowym w Wielowiczu nr 27 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem wynoszącym 5396/153 86 w nieruchomości wspólnej.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 35 000,00 zł + 23% VAT
Wadium wynosi 5 000,00 zł
Przetarg odbędzie się 6 listopada 2020 r. o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Sośno ul. Nowa 1, sala narad.

Załącznik:

pdfOgłoszenie o przetargu