Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:Dotyczy wszystkich powiatów województwa

...

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:Dotyczy wszystkich powiatów województwa

...

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:Dotyczy wszystkich powiatów województwa

...

Zjawisko: Burze z gradem

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:Dotyczy wszystkich powiatów województwa

...

Zjawisko:Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:Dotyczy wszystkich powiatów województwa kujawsko –

...

Zjawisko:Upał

Stopień zagrożenia: 2

Obszar:Dotyczy wszystkich powiatów województwa kujawsko –

...

Zjawisko: Intensywne opady deszczu

Stopień zagrożenia:1

Obszar:dotyczy powiatów: (wszystkie

...

Zjawisko:burze z gradem

Stopień zagrożenia:1

Obszar:dotyczy powiatów: (wszystkie powiaty)

...

Zjawisko:burze z gradem

Stopień zagrożenia:1

Obszar:dotyczy powiatów: brodnicki, bydgoski,

...

Zjawisko:burze z gradem

Stopień zagrożenia:1

Obszar:dotyczy powiatów: (wszystkie powiaty)

...