Ulotka dotycząca kampanii pt. „Plastik nie do pieca – piec nie do plastików”

Sezon grzewczy w pełni, a mieszkańcy wielu miejscowości już próbują „łapać oddech”. A to w związku z problem zanieczyszczenia powietrza.

Więcej o: „Plastik nie do pieca – piec nie do...

Napis grafika „Ocieplam dom i walczę ze smogiem” z ludzikiem pokazującym znak „lubię to” ręką w tle dym z kominów

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie akcji społecznej „Ocieplam dom i walczę ze smogiem”, która ma na celu uświadamianie mieszkańców najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce w jaki sposób mogą walczyć z tym problemem.

Więcej o: „Ocieplam dom i walczę ze smogiem”

Logo Programu Czyste powietrze przedstawiające kontur domku w kolorze niebieskim z napisem wewnątrz o treści czyste powietrze zdrowy wybór

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”.

Więcej o: Wycofanie dotacji na kotły węglowe!

Projekt Inicjuj z FIO 3.0 dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Zaproszenie

Jesteście organizacją pozarządową i chcecie rozwinąć skrzydła?

Macie pomysł jak ze znajomymi zagospodarować czas wolny?

Mikrodotacje są dla Ciebie!  

Więcej o: Zaproszenie "Inicjuj z FIO 3.0"

Zdjęcie budynku Urzędu Gminy Sośno

Obowiązek złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022.

Urząd Gminy Sośno przypomina o obowiązku złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży (brutto z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego) poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku 2021 i wniesienia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż/podawanie napojów alkoholowych w roku 2022 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2022 r.

Podstawowa opłata roczna za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych wynosi:

  1. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa (kat. A) – I rata 175 zł,
  2. 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) (kat. B) – I rata 175 zł,
  3. 2 100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18% alkoholu (kat. C) – I rata 700 zł.

Gdy wartość sprzedaży napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2021 r. przekroczyła wartość:

  1. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 2021.
  2. 37 500 zł dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 1,4% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 2021.
  3. 77 000 zł dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18% alkoholu – przedsiębiorca wnosi opłatę w wysokości 2,7% ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku 2021.

Istnieje możliwość wpłaty od razu za cały rok, bądź w trzech ratach w terminach:

  1. do 31 stycznia,
  2. do 31 maja,
  3. do 30 września danego roku kalendarzowego.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności w ciągu danego roku kalendarzowego opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłaty za korzystanie z zezwolenia należy wnieść na rachunek bankowy: BS WIĘCBORK 91 8162 0003 0000 0329 2000 0010.

Zgodnie art. 18 ust.12 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 111 ust. 4, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. a nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 111 ust. 2.

Zgodnie art. 18 ust.12 pkt 5 lit. b ustawy z dnia 26 października 1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2021 r. poz. 1119.), zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia obowiązku dokonania opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania czynności określonej w ust. 12 pkt 5 lit. b nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5, powiększonej o 30% tej opłaty.

Mając na uwadze powyższe można spóźnić z wpłatą raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych do 30 dni, ale wówczas należy dokonać wpłaty raty opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych powiększonej o 30% wartości całości rocznej opłaty za zezwolenia wyliczonej na podstawie złożonego oświadczenia.

Dane Urzędu Statystycznego w Rzeszowie turystyki w Polsce w 2020 r.  Poniżej wykres obiektów do 9 miejsc noclegowych

Szanowni Państwo,

Urząd Statystyczny w Rzeszowie informuje, że w dziedzinie statystyki turystyki prowadzi dwa ogólnopolskie badania z zakresu wykorzystania turystycznej bazy noclegowej.

Więcej o: Badania z zakresu wykorzystania...

Logo i napis CEIDG

Przedsiębiorco, od poniedziałku, 13 grudnia 2021 r. Ministerstwo Rozwoju i Technologii wprowadza zmiany w obsłudze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Więcej o: Zmiany w obsłudze CEIDG

Szanowni Państwo, Gmina Sośno przystąpiła do konkursu „Granty PPGR- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PPGR w rozwoju cyfrowym”. Weryfikator wniosku, nałożył na Gminę Sośno obowiązek potwierdzenia danych wskazanych w oświadczeniach, złożonych do konkursu.

Więcej o: Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich...

Grafika przedstawia granatowy biret uczniowski i pismo zwinięte w rolkę z napisem Stypendia

Zespół Oświaty Samorządowej informuje, że do dnia 3 grudnia 2021 r. w pokoju 29 Urzędu Gminy Sośno, ul. Nowa 1 , można odbierać decyzje na stypendium za okres IX-XII 2021 r. oraz przedkładać oryginały faktur za poniesione wydatki na cele szkolne.

Wypłata stypendium nastąpi 7 grudnia 2021 r. na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Kierownik Zespołu Oświaty Samorządowej

Część plakatu projektu z napisem "Szkolenia z zakresu edukacji włączającej dla pracowników systemu oświaty i JST w woj. kujawsko-pomorskim”

Centrum Kształcenia Ustawicznego – Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli oraz DGA S.A. zapraszają kadrę kierowniczą i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego

Więcej o: Szkolenia z zakresu edukacji...

Kropla wody, śmietnik i dekiel od kanalizacji wkomponowane w kolorowych polach powyżej napis ZGK Sośno
Kropla wody, śmietnik i dekiel od kanalizacji wkomponowane w kolorowych polach powyżej napis ZGK Sośno

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy dzień 24 grudnia 2021 r. (piątek) będzie dniem wolnym od pracy dla pracowników administracji, dowożenia i inkasenta Zakładu Gospodarki Komunalnej w Sośnie.

Więcej o: 24 grudnia ZGK w Sośnie będzie nieczynny

Biały napis Komunikat na czerwonym pasku w tle budynek UG Sośno i logo Gminy Sośno w prawym górnym rogu

W dniu 24 listopada 2021 r. na terenie Gminy Sośno odbędzie się dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, realizowany przez  Konsorcjum Zakładów Komunalnych Powiatu Sępoleńskiego.

Więcej o: Dodatkowy odbiór odpadów zmieszanych

Czerwona linia przekreślająca czarny kran

W wyniku wypadku komunikacyjnego na drodze krajowej nr 25 awarii uległa sieć wodociągowa.

Więcej o: Awaria sieci wodociagowej 18.05.2021...

Po lewej dwie dłonie niebieska i czerwona otoczone sercem. Po prawej niebieski napis Kordian makroregion północny

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne zaprasza do skorzystania ze świadczeń medycznych oferowanych w ramach programu Profilaktyka miażdżycy tętnic i chorób serca szansą na wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców makroregionu północnego (tj.województw pomorskiego, kujawsko-pomorskiego i warmińsko-mazurskiego).

Więcej o: Program Kordian - bezpłatny program...

Napis stop WZW oraz grafika wątroby

Zapraszamy do udziału w badaniach diagnostycznych oraz szczepieniach przeciw WZW. Wczesne wykrycie choroby prowadzi do jej zahamowania lub całkowitego wyleczenia.

Więcej o: Badania diagnostyczne oraz szczepienia...

Grafika przedstawijąca płuca oraz napis 2020-2023

Ogólnopolski Program Wczesnego Wykrywania Raka Płuca (WWRP) za Pomocą Niskodawkowej Tomografii Komputerowej (NDTK) – prowadzony dla makroregionu północnego przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku (UCK).

Więcej o: Program Wczesnego Wykrywania Raka...

Informacja o dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dnia 12 października 2021 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego (na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Więcej o: Asystent osobisty osoby...

Napis pomóż komuś kto żyje tuż obok zbierz paczkę i zrób paczkę! Pomiędzy kolorowe grafiki przystrojonych choinek

Szanowny Darczyńco!

To nie Ty? Nie jesteś Darczyńcą w Szlachetnej Paczce? A może to właśnie jest początek historii, w której czyjeś życie zmieni się na lepsze?

Więcej o: Szlachetna paczka 2021

Logo ROPS Toruń

Miło nam poinformować, że Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rusza z kolejnym cyklem webinariów poświęconych tematyce senioralnej.

Więcej o: Cykl webinarów dla seniorów

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego oraz budynek GOPS w Sośnie

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego wszystkim Pracownikom pracującym na terenie Gminy Sośno składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby w tym trudnym czasie dla nas wszystkich nie zabrakło Wam sił, zapału i cierpliwości do pracy.

Więcej o: Życzenia z okazji Dnia Pracownika...

Plakat zimowiska dofinansowanego dla dzieci z Gminy Sośno w „perle Borów Tucholskich” w Tleniu

Chciałbym poinformować o organizowanym i dofinansowanym przez nas zimowisku dla 100 dzieci gminnych z programem profilaktyczno-sportowym w „perle Borów Tucholskich” - Tleniu, w terminie: 15 stycznia-22 stycznia 2022 r. (turnus 8-dniowy).

Więcej o: Zimowisko dofinansowane - propozycja...

Napis gdk Sośno na białym tle po lewej stronie fioletowy pas pod litera "g"

Gminny Dom Kultury w Sośnie ogłasza zapisy na zajęcia - I semestr 2021/2022:

Więcej o: Zajęcia w GDK Sośno

Baner akcji Szczepimy się z KGW

Już 19.09.2021 r. od godz. 14.00 do 19.00 na boisku asfaltowym za GDK w Sośnie odbędzie się Festyn „Szczepimy się z KGW”.

Więcej o: KGW Sośno zaprasza na Festyn...

logo Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

Informacja Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim dotycząca dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Sośno.

Więcej o: Informacja Zarządu Drogowego w...

mapa dróg gminy Sośno

Gmina Sośno dysponuje łącznie siecią ok 300 kilometrów dróg. Z czego 43 kilometry stanowią drogi kategorii gminnej

Więcej o: Ocena stanu dróg gminnych za 2020 rok