Projekt "STARTER - Młodzi w biznesie" realizowany jest przez - Izbę Przemysłowo-Handlową w Toruniu oraz Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy - 4 nabór formularzy rekrutacyjnych do projektu ruszył 04.04.2022 r.

  • wsparcie jest kierowane do osób w wieku 18-29 lat, biernych zawodowobezrobotnych niezarejestrowanych w urzędach pracy,
  • projekt jest skierowany do osób z całego województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacja o projekcie znajduje się na: