mapa dróg gminy Sośno

Sieć drogowa w gminie Sośno na dzień 31.12. 2021 r. liczyła łącznie ok. 300 km

logo Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

Informacja Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim dotycząca dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Sośno.

logo Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim

Informacja Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim dotycząca dróg powiatowych przebiegających przez teren gminy Sośno przedstawiony na sesji Rady Gminy Sośno w dniu 21 czerwca 2022 r.

mapa dróg gminy Sośno

Gmina Sośno dysponuje łącznie siecią ok 300 kilometrów dróg. Z czego 43 kilometry stanowią drogi kategorii gminnej