mapa dróg gminy Sośno

Gmina Sośno dysponuje łącznie siecią ok 300 kilometrów dróg. Z czego 43 kilometry stanowią drogi kategorii gminnej

(w tym ponad 6 km o nawierzchni bitumicznej, 8 km dróg o nawierzchni tłuczniowej, 0,4 km kostki – ul. Polna w Sośnie, 24 km dróg wzmocnionych żwirem lub żużlem oraz 5 km dróg o nawierzchni gruntowej). Reszta czyli ok. 260 km stanowią, działki drogowe będące własnością Gminy Sośno zwane drogami dojazdowymi, wewnętrznymi - o różnego typu nawierzchni, głównie gruntowej, będących na bieżącym utrzymaniu poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego (z czego ok 100 km stanowią kluczowe odcinki drogi dojazdowe prowadzące bezpośrednio do posesji) podlegających bieżącemu utrzymaniu, w tym odśnieżaniu. W roku 2020 łącznie na wydatki „drogowe” Gmina Sośno przeznaczyła - ok. 455 tys. zł.

Powyższa kwota została wydatkowana na:

 1. bieżące utrzymanie dróg:
  • zakup materiałów (gruzobeton, kamień);
  • remont dróg w ramach pozyskanego materiału;
  • bieżące utrzymanie dróg w postaci wałowania i równania;
 2. inwestycje drogowe:
  • przebudowa drogi w Skoraczewie;
  • przebudowa drogi w Wielowiczu;
  • projekt – ul. Cicha w Sośnie;
 3. pozostałe wydatki „drogowe” stanowiły:
  • roczny przegląd dróg gminnych;
  • zakup oznakowania, barier drogowych itp. m.in. w Przepałkowie i na Zielonce;
  • remont, naprawa i utwardzenie przepustów drogowych, studzienek itp. (Sośno, Sitno, Tuszkowo);
  • budowa chodnika w Roztokach ok 130 m.

Ponadto Gmina Sośno w ramach współpracy z Powiatem Sępoleńskim udzieliła wsparcia kwotą 25 tys. budowę ok 130m chodnika przy drodze powiatowej w Tuszkowie. Drogi w 2020 roku utrzymane były w stosunkowo dobrym stanie, gmina jak i poszczególne sołectwa z powodzeniem zrealizowały swoje zadania w ramach ich remontów oraz bieżącego utrzymania. Jednocześnie mając na uwadze charakter i specyfikę dróg gruntowych, które stanowią zdecydowaną większość dróg w naszej gminie należy zauważyć, że nie zawsze pozostają one w idealnym stanie. Wpływ na ich nawierzchnie mają w szczególności warunki atmosferyczne oraz bieżące użytkowanie. Wraz z rozwojem motoryzacji i rolnictwa w stosunku do lat ubiegłych zwiększyła się liczba użytkowników dróg jak i ilość ciężkiego sprzętu rolniczego, które siłą rzeczy nawet w przypadku rozsądnego użytkowania mają coraz większy wpływ na szybszą degradację dróg.

Niekorzystne warunki zimowe, występujące w styczniu i w lutym bieżącego roku przyczyniły się do okresowego pogorszenia stanu dróg. Nie jest to jednak sytuacja nadzwyczajna i zostanie uregulowana poprzez zbliżające się prace utrzymaniowe zaplanowane w poszczególnych sołectwach.