W dniu 24 listopada 2021 r. na terenie Gminy Sośno odbędzie się dodatkowy odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, realizowany przez  Konsorcjum Zakładów Komunalnych Powiatu Sępoleńskiego.