(Uchwała określająca opłatę za wodę)

Za 1 m3 wg wskazań licznika wody:

Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla odbiorców indywidualnych 4,24 zł

Ujmowanie, uzdatnianie i dostarczanie wody dla odbiorców przemysłowych  4,24 zł

Stawki opłat abonamentowych:

Miesięcznie w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza głównego 6,78 zł

Miesięcznie w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym 3,35 zł

Stawka opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych 116,64 zł