Od 2012 roku drużyna piłkarska zrzeszona w Gminnym Klubie Sportowym „FUKS” Wielowicz uczestniczy w rozgrywkach B Klasy Seniorów organizowanych przez Kujawsko-Pomorski związek Piłki Nożnej w Bydgoszczy i od tamtej pory konsekwentnie walczy o jak najlepsza pozycję w tych rozgrywkach.

Corocznie Wójt Gminy Sośno wspiera działalność statutową klubu przyznawaną dotacją. W ubiegłym roku była to kwota 17 000,-zł

Od jesieni 2016 roku w rozgrywkach trzecioligowych kobiet w piłkę nożną, uczestniczy żeńska drużyna piłkarska Gminnego Klubu Sportowego „FUKS Wielowicz”.

Z otrzymywanej dotacji z Gminy Sośno poprzez uczestnictwo w konkursie ofert na organizację współzawodnictwa sportowego w zakresie piłki nożnej na terenie gminy Sośno trudno było klubowi zapewnić bieżącą działalność statutową.

Na 2018 rok Wójt Gminy przyznał stowarzyszeniu „FUKS” Wielowicz dotację w wysokości 22 000,- zł , jest to o 5 000,- zł więcej niż w ub. roku z przeznaczeniem na udział w rozgrywkach trzecioligowych kobiet .

Jolanta Kak