GDK w Sośnie zaprasza wszystkie dzieci na zabawę w podchody. Zbiórka 13 lipca przy GDK o godzinie 9:15. Dzieci biorące udział prosimy wyposażyć w:

  • nakrycia głowy
  • picie
  • zgodę rodziców