Logo i napis Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

W dniu 19.08.2021 r. Wójt Gminy Sośno Leszek Stroiński przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Honoraty Warmbier, podpisał umowę o dofinansowaniu przedsięwzięcia pn.  „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sośno”.

Projekt dotowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest 2021-2023”.

Całkowita wartość projektu: 87 000,00 zł.

Kwota dofinansowania: 87 000,00 zł.

Logo NFOŚiGW oraz napis: dofinansowano ze Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej