16 kwietnia 2018 r. Wójt zaprosił na spotkanie przedstawicieli Sośnieńskiego Parku Wiatrowego Sp. z o. o. w celu rozeznania zamierzeń dotyczących ewentualnej inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sośno.

Inwestor poinformował, że posiada już pozwolenia na budowę 6 wież elektrowni. Pozwolenia te są ostateczne i prawomocne. Natomiast na wydane pozwolenie na budowę następnych 5 wież złożono odwołanie, które po rozpatrzeniu wojewody zostało przekazane do powtórnego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji – Starostę Sępoleńskiego. Nadal toczy się postępowanie na wydanie pozwolenia na budowę kolejnych 3 elektrowni.

Największym problemem okazuje się nieuregulowanie stanu prawnego własności nieruchomości po osobach zmarłych. To wszystko sprawia, że w świetle obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy odległościowej, nie ma fizycznej możliwości oddania do użytkowania elektrowni w terminie do połowy lipca 2019 r.

Przedstawiciele Sośnieńskiego Parku liczą jednak, że Sejm w najbliższych kilku miesiącach anuluje datę graniczną (połowa lipca 2019 r.), do której obecnie muszą inwestorzy zakończyć rozpoczęte procedowanie inwestycji elektrowni wiatrowych oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie. Projekt oczekiwanej ustawy jest już w Parlamencie. Dlatego też inwestor nadal jest zainteresowany realizacją przedsięwzięcia.