Dzisiaj, 17 lipca, Wójt Gminy Sośno przewodniczył spotkaniu w prowadzonej sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów na terenie gminy Sośno. W ramach współdziałania organów administracji publicznej w spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Sępoleński wraz z Dyrektorem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Podczas spotkania podsumowano dotychczasowe działania organów w kierunku likwidacji odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania. W postępowaniu zebrano już materiały dowodowe i niebawem będzie wydana decyzja administracyjna Wójta w sprawie usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania.  

Przy okazji spotkania przedstawiciele organów administracyjnych apelują do wszystkich mieszkańców aby nie ulegali namowom i nie godzili się na przyjmowanie jakichkolwiek odpadów na teren swoich nieruchomości. Magazynowanie odpadów w miejscu nieprzeznaczonym do ich składowania jest zabronione!!! Likwidacja takich odpadów jest bardzo skomplikowanym procesem prawnym. Wiąże się z poniesieniem ogromnych nakładów finansowych przez posiadacza odpadów lub właściciela gruntów, na których takie składowanie ma miejsce!!!