We czwartek 6 września br. w godzinach od 16.00 do 19.00 w sali GDK w Sośnie odbędzie się konferencja/spotkanie informacyjno- edukacyjne ws. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, które zleciło organizację spotkań firmie BERM.

We czwartek 6 września br. w godzinach od 16.00 do 19.00 w sali GDK w Sośnie odbędzie się konferencja/spotkanie informacyjno- edukacyjne ws. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, które zleciło organizację spotkań firmie BERM.

Cel działania

Celem działań jest upowszechnienie w społeczeństwie świadomości i odpowiedzialności indywidualnej każdego z mieszkańców za nieodpowiednią jakość powietrza oraz wskazanie sposobów działań wpływających na jego poprawę.

Ponadto poprzez działania chcielibyśmy:

- propagować ideę czystego powietrza, jako ważnego dobra naturalnego,

- podnieść poziom świadomości społeczeństwa w kwestii głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza, konsekwencji zdrowotnych jakie powodują oraz dostępnych możliwości przeciwdziałania im,

- promować budowanie, modernizowanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz wielorodzinnych z wykorzystaniem energooszczędnych rozwiązań (termomodernizacja, wymiana pieców/kotłów).

Link do informacji widniejącej na stronie Ministerstwa Środowiska

List intencyjny