Dnia 4 lutego 2019 r. o godz. 10:30 odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy EUROCAPE. Celem spotkania było zapoznanie się ze strategią działań i dotychczasową realizacją w związku z budową elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sośno.

W spotkaniu uczestniczył wójt, sekretarz, bezpośrednio zainteresowani rolnicy, właściciele nieruchomości, na których elektrownie w przyszłości miałyby powstać jak również nieliczni sołtysi i radni.

W trakcie spotkania inwestor pan Adrien Fuchet wraz z przedstawicielami firmy przedstawili stan prawny Energetyki Wiatrowej w Polsce, omówili obecne działania i cele na kolejne najbliższe miesiące. Ponadto na spotkaniu została przedstawiona strategia kontynuacji działań zmierzających do budowy planowanych elektrowni wiatrowych.

Spotkanie zakończone zostało blokiem dyskusyjnym.

Sporządziła: Frydrychowicz Kamila