Zbiorowe zdjęcie uczestników uroczystości podsumowania i wręczenia nagród konkursu "Estetyka zagrody 2019"

Tradycyjnie jesienią przychodzi czas na podsumowanie konkursu „Estetyka zagrody”. Konkurs organizowany jest pod patronatem Wójta Gminy Sośno przy udziale Starosty Sępoleńskiego.

Biorą w nim udział gospodynie wiejskie w dwóch kategoriach:

  1.  ogrody działkowe;
  2.  gospodarstwo rolne.

Uroczystość wręczenia nagród miała miejsce 14 listopada 2019 r. w sali Gminnego Domu Kultury w Sośnie. Pięknie udekorowaną salę przez KGW w Sośnie wypełniły panie z kół gospodyń wiejskich z terenu naszej gminy – uczestniczki konkursu.

W kategorii ogrody działkowe nagrody otrzymały Panie:

  1.  miejsce – Marta Matuszak, KGW Wielowicz
  2.  miejsce – Beata Próchniak, KGW Wąwelno
  3.  miejsce – Monika Przeor, KGW Mierucin

W kategorii gospodarstwo rolne nagrody otrzymały Panie:

  1.  miejsce – Dorota Ostrouch, KGW Sośno
  2.  miejsce – Renata Godlewska, KGW Tuszkowo
  3.  miejsce – Maria Hartwich, KGW Sośno

Nagrodzone Panie otrzymały dyplomy i upominki z rąk Wójta Gminy Sośno, Leszka Stroińskiego, oraz Pani Dyrektor Referatu Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim, Barbary Wiśniewskiej. Najważniejszą nagrodę - „Perełka Ogrodu” otrzymała Pani Urszula Muszyńska z KGW Sitno, która otrzymała główną nagrodę z rąk przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Więcborku Pana Tomasza Dobrowolskiego. Wszystkie Panie, biorące udział w konkursie, otrzymały nagrody – sadzonki krzewów ozdobnych. Wójt wszystkim dziękował za udział w konkursie. Podziękował również sponsorom nagród Bankowi Spółdzielczemu w Więcborku i Powiatowi Sępoleńskiemu. Dziękował także organizatorom tej uroczystości: Pani Teresie Bettin - Przewodniczącej Gminnej Rady Kobiet KGW w Sośnie, GDK Sośno, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkim Paniom biorącym udział w konkursie, będących jednocześnie współorganizatorami tej uroczystości poprzez przygotowanie słodkości oraz kawy i herbaty.