Logo ZONE

Szanowni Państwo,

prosimy o przypominanie obywatelom, że jakakolwiek zmiana rodzaju źródła ciepła oraz wykorzystywanego paliwa – nie z uwagi na popełnioną pomyłkę – lecz ze względu na potrzebę wykazania w CEEB kotła/pieca węglowego dla innych celów, jak np. uzyskanie dodatku osłonowego lub dodatku węglowego, może skutkować odpowiedzialnością karną za składanie fałszywego oświadczenia.

Logo CEEB - sześcienny szary domek ze skośnym granatowym dachem i kolorowymi paskami symbolizującymi stopień energochłonności (jak na sprzęcie AGD)

Od 1 lipca rozpoczyna się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczące źródeł ogrzewania budynku i wody.

Mały biały tekturowy domek na trawie. Poniżej ciemny napis Czym ogrzewasz dom?

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, iż na każdym właścicielu lub zarządcy budynku ciąży obowiązek złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).