Mały biały tekturowy domek na trawie. Poniżej ciemny napis Czym ogrzewasz dom?

Szanowni mieszkańcy, przypominamy, iż na każdym właścicielu lub zarządcy budynku ciąży obowiązek złożenia deklaracji o sposobie jego ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Logo CEEB - sześcienny szary domek ze skośnym granatowym dachem i kolorowymi paskami symbolizującymi stopień energochłonności (jak na sprzęcie AGD)

Od 1 lipca rozpoczyna się składanie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków dotyczące źródeł ogrzewania budynku i wody.