Wójt Gminy Sośno ogłasza nabór wniosków mieszkańców gminy Sośno na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Sośno.

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Urzędzie Gminy Sośno w nieprzekraczalnym terminie do 15.03.2019 r.

Więcej o programie i wniosek wraz z załącznikami do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Sośno.