Zasady gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sośno od 2018 r.

Szanowny Mieszkańcu,

Od dnia 1 stycznia 2018 system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sośno zmieni się głównie w zakresie odbioru odpadów ulegających biodegradacji oraz kolorów worków do selektywnej zbiórki.

Uwaga mieszkańcy Gminy Sośno !

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się dnia 12.05.2018 r.

16 kwietnia 2018 r. Wójt zaprosił na spotkanie przedstawicieli Sośnieńskiego Parku Wiatrowego Sp. z o. o. w celu rozeznania zamierzeń dotyczących ewentualnej inwestycji budowy elektrowni wiatrowych na terenie gminy Sośno.