Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Toruniu informuje, że z dniem 19 września 2018 r. rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.

We czwartek 6 września br. w godzinach od 16.00 do 19.00 w sali GDK w Sośnie odbędzie się konferencja/spotkanie informacyjno- edukacyjne ws. Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze". Organizatorem jest Ministerstwo Środowiska, które zleciło organizację spotkań firmie BERM.

Dzisiaj, 17 lipca, Wójt Gminy Sośno przewodniczył spotkaniu w prowadzonej sprawie likwidacji nielegalnego składowiska odpadów na terenie gminy Sośno. W ramach współdziałania organów administracji publicznej w spotkaniu uczestniczyli również: Starosta Sępoleński wraz z Dyrektorem Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego, Komendant Powiatowy Policji, przedstawiciele Komendanta Powiatowego Straży Pożarnej oraz Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.

Zasady gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Sośno od 2018 r.

Szanowny Mieszkańcu,

Od dnia 1 stycznia 2018 system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Sośno zmieni się głównie w zakresie odbioru odpadów ulegających biodegradacji oraz kolorów worków do selektywnej zbiórki.

Uwaga mieszkańcy Gminy Sośno !

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się dnia 12.05.2018 r.