Infografika przedstawiająca zasady i kwoty dodatku opiekuńczego

W celu zrekompensowania wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności, w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, został wprowadzony dodatek osłonowy.

Plakat zachęcający do złożenia wniosku o dodatek osłonowyJest to realne wsparcie dla obywateli, na które rząd przeznaczył ponad 4 mld zł. Wsparciem objętych zostanie blisko 7 milionów gospodarstw domowych, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2 100 zł w gospodarstwach jednoosobowych lub 1 500 zł na osobę w gospodarstwach wieloosobowych.

Dodatek osłonowy będzie przysługiwał za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. a jego wysokość będzie zależała od liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego (400 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 600 zł dla 2-3 osobowego, 850 zł dla 4-5 osobowego i 1 150 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

W sytuacji gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest: kocioł, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, itp. na paliwo stałe zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków to wysokość dodatku osłonowego powiększana jest o 25% (500 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 750 zł dla 2-3 osobowego, 1 062,5 zł dla 4-5 osobowego i 1 437,5 zł dla gospodarstwa składającego się minimum z 6 osób).

Przy ustalaniu wysokości dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę, co oznacza, iż dodatek osłonowy będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego, a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł kwota dodatku osłonowego nie będzie wypłacana.

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego należy składać w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sośnie ul. Parowa 4 lub w wersji elektronicznej na skrzynkę podawczą /GOPS-Sosno/SkrytkaESP

Jeżeli wniosek zostanie złożony do dnia 31 stycznia 2022 r., wypłata dodatku zostanie realizowana w dwóch równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 r.

Została uruchomiona specjalna infolinia na temat dodatku osłonowego. Będzie on działała od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 pod numerem telefonu +48 22 369 14 44.

Natomiast deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków należy złożyć w Urzędzie Gminy Sośno. Jednocześnie przypominamy, że do 31 czerwca 2022 r. wszyscy właściciele i zarządcy budynków mają obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania do w/w. ewidencji.

Plików:
Data 2022-01-05
Wielkość pliku 2.49 MB
Pobieranie 181