W związku z zagrożeniem ptasią grypą na terenie naszej gminy apelujemy o zapoznanie się z Rozporządzeniem Nr 1/2022 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 stycznia 2022 r. w szczególności mieszkańców sołectw:

Dziedno, Dębiny, Obodowo, Olszewka i Przepałkowo, które zostały objęte obszarem „zagrożonym”.

Na terenie ww. obszarów przez 30 dni obowiązywać będą zakazy i nakazy wyartykułowane w treści rozporządzenia dotyczące zarówno mieszkańców, jak i hodowców drobiu.

Do pobrania:

Data 2022-01-11
Wielkość pliku 723.04 KB
Pobieranie 144