Wójt Gminy Sośno zaprasza do konsultacji społecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Sośno.

Szczegóły i Karta konsultacji do pobrania na stronie: sosno.pl - konsultacje LPR