Punkt informacyjny

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bydgoszczy zaprasza na Mobilny Punkt Informacyjny o Funduszach Europejskich. Wydarzenie odbędzie się w dniu 6 sierpnia 2018 roku w godz. od 9:00 do 11:30. Miejscem spotkania będzie Urząd Gminy Sośno, ul. Nowa 1, sala narad.

Podczas konsultacji będzie można uzyskać bezpłatnie informacje na temat wsparcia, jakie można otrzymać z Funduszy Europejskich m.in. na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub jej rozwój. Uczestnicy spotkania będą mogli uzyskać informację na temat bezpłatnych szkoleń, jak również możliwości dofinansowania projektów realizowanych przez społeczności lokalne.

Źródła informacji:

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.mojregion.eu

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

www.miir.gov.pl