10 października br. 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili państwo Stanisław i Maria Osieccy z Tonina.

Z tej okazji, w dniu 17 października,  Wójt Gminy Sośno odznaczył dostojnych jubilatów medalami nadanymi przez Prezydenta RP.

Ślub cywilny małżonkowie brali w Urzędzie Stanu Cywilnego w Wielowiczu. Po ślubie państwo Osieccy wspólnie prowadzili gospodarstwo rolne. Teraz prowadzi je syn – Sławomir. Jubilaci wychowali dwóch synów i córkę, doczekali 3 wnuków.

Dostojnym jubilatom składamy serdeczne życzenia długich lat życia w dobrym zdrowiu i serdecznej opieki osób najbliższych.